Sammandrag 2022
lördag 14-maj p 9 Edet   f 9 Skoft
söndag 15-maj p 9    IFK Thn    
söndag 15-maj p 8 Sjunt TIF f 8 IFK Thn
           
lördag 04-jun p 9 TFK TFK f 9 och f 8 VFK
söndag 05-jun p 8 LNIK Skoft    
         
lördag 18-jun p 9 IFK T VIF f 9 Sjunt
söndag 19-jun p 8 TFK HIS f 8 TFK
         
lördag 27-aug p 9   LNIK f 9 Sjunt
söndag 28-aug p 9 TBIS      
söndag 28-aug p 8 Sjunt 20 aug WIK f 8 VIF
           
lördag 10-sep p 9 TIF VFK f 9 HIS
söndag 11-sep p 8 IFK T ÅSK f 8 Skoft
lördag 24-sep p 9 Skoft vakant f 9 TBIS
söndag 25-sep p 8 TBIS EDET f 8 WIK